Aside

Симулакрум и хиперреалност

 

Хиперреалното… хиперреалното съумява да изтрие дори това противоречие между реалното и въображаемото. Нереалността не населява повече мечтата или фантазията или отвъд тях, а е в халюцинантната прилика на реалното със самото себе си.

Baudrillard, 1993, Symbolic Exchange and Death, Sage Publ.

Каним ви да участвате в новата ни серия събития: интердисциплинарна работна група, насочена към осъществяването на диалог между докторанти и млади учени, работещи в различни хуманитарни дисциплини, въз основа на понятийни или методологически комплекси, които се явяват общи или споделени за различните дисциплини.

Започваме със срещи около понятията „симулакрум“, „симулация“, „хиперреалност“. Дискусиите и анализът как тези понятия се прилагат в изследвания на съвременната хуманитаристика ще се основават на близко четене на текстове от Жан Бодрияр и Юрий Лотман, но и други предложения за автори ще бъдат разглеждани. След въведение от модераторите в темата на срещата, всеки участник ще има възможност да представи (частта от) изследването си, където концептите „симулакрум“, „симулация“, „хиперреалност“ биха могли да бъдат или вече са част от изследователския му инструментариум или да формулира въпроси, коментари или критики по тези и близки теми. Така ще разглеждаме конкретни прочити на утвърдените постановки и нови проблеми от перспективата на начинаещи и напреднали млади учени; ще „стъпим“ на утвърдени и пространно интерпретирани понятия, но ще се опитаме да ги развием през собствения си изследователски опит.

В класическото определение на Жан Бодрияр, симулакрум е конструкт от обективно (и субективно) значими елементи, които могат да представят реалността, но могат и да я заместят напълно – „копие без оригинал“. Симулация е процесът на преминаване от разлика между реално и знак към тяхното сливане. Хиперреалност се нарича средата, до която води процесът на симулация и в която се конструират симулакрумите.

Къде при изследваните си обекти – в сферата на културните, социални, литературнотеоретични, изкуствоведски, медийни изследвания – откриваме структури, които приличат или функционират като симулакруми? Къде в полетата на съвременното конструиране на идентичности и общности, художествените сюжети, перформативните изкуства, популярната култура и медиите, вътрешната динамика и трансформация на съвременната хуманитаристика, се проблематизира симулативното изграждане на реалност?

В обществото на симулацията, идентичностите са конструирани с присвояване на образи и кодове и модели определят как индивидите възприемат себе си и се съотнасят към други хора. Икономиката, политиката, социалния живот и културата са направлявани от модуса на симулацията, докато кодове и модели детерминират как благата са консумирани и използвани, как политиката се прилага, културата се произвежда и консумира, а всекидневният живот се живее.

Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007

Целите на формата на интердисциплинарната работна група включват:
▪ въведение в понятията и анализ;
▪ открояване на неговите характеристики и функции от гледна точка на културологията, философията и литературната теория;
▪ сравняване на употребите на това понятие в различните хуманитарни профили;
▪ откриване на пресечни и допирни точки между различните му употреби.

Структура на срещите:
▪ уводно представяне от модератор;
▪ при желание: кратки представяния на участници от индивидуалната им изследователска перспектива;
▪ дискусия върху предварително избран за срещата откъс.

Срещите ще се състоят на всеки три или четири седмици. Започваме на 6 март, понеделник, от 18:30 ч. в 149 ауд.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s