Gallery

Урбанизъм: Сподели Квартала – модел за споделено развитие на градска жизнена среда

На 20 март ще се занимаваме с хабитуса в един от емблематичните софийски квартали – културно наследство, споделяне на градско пространство, идея за локална идентичност. Гостуват ни Силвия Чакърова, Ангел Буров и Елица Димитрова от Съюза на урбанистите в България с разказ за един интересен проект, осъществен през 2016 г.:

Проект „Сподели Квартала – Модел за споделено развитие на жизнена градска среда по примера на ул. „Цар Иван Асен II“ и ж.к. „Яворов“ си постави за цел от една страна да проучи, изяви и подчертае идентичността и уникалността на емблематично за град София пространство (ж.к. “Яворов” и ул. “Цар Иван Асен II”, район “Средец”), отчитайки нуждите на местната общност, а от друга – да създаде иновативен аналитичен и приложен модел за споделено развитие на градската среда с широко гражданско участие. Екипът се надява, че развитието на този нов модел може да подпомогне и информира вземането на решения за бъдещото развитие и пространствените намеси на територията от страна на местните и градски власти.
Територията около ул. „Цар Иван Асен II“ и ж.к. „Яворов“ бяха обект на изследване от екипа на проекта в продължение на 6 месеца от май до ноември 2016 г. През първите 4 месеца от проекта бяха извършени многообразни настолни и теренни проучвания, с фокус върху историческото развитие на Квартала и „Трета извънградска част”, различни пространствени и демографски характеристики, мобилността, достъпността и начините, по които хората използват публичните пространства. Резултатите от тези проучвания бяха обсъждани с местната общност (жители и бизнес) на поредица от инициативи – фокус-групи, работилници и събития в Квартала. След това екипът на проекта пристъпи към формулирането на препоръки за пространствено развитие и жизненост на Квартала и съвместен план за действие, които да отговорят на предизвикателствата, пред които е изправена територията, отразявайки мнението и препоръките на местните жители и бизнес и районна администрация „Средец“.

Проектът е плод на усилията на екип от 30 души в продължение на 6 удовлетворяващи и динамични месеца, в които се организираха 5 публични събития на 3 различни места с много жители и приятели на Квартала. Проект „Модел за споделено развитие на жизнена среда в гр. София. Улица „Цар Иван Асен II“ и ж.к. „Яворов“ се изпълни с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа 2016 от Съюз на урбанистите в България в партньорство с район Средец на СО, сдружение ИГРАД, сдружение Трансформатори и Асоциация на студентите по урбанизъм в България.

Повече информация за проекта, както и финалният доклад от проекта, може да намерите на страницата на Съюз на урбанистите в България (http://bgplanning.org/projects/spodeli-kvartala/).

Кога: 20 март 2017 г., 18:30 ч.
Къде: 149 ауд., Ректората на СУ, Централна сграда (входа към двора > по-близкия до него асансьор > ет. 4)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s