Status

Димитър Кацарски: Движещата сила зад парите: анализ на връзката между „собственост“, „държава“ и „пари“

На втората среща на Семинар за хуманитаристи за този семестър изследването си ще представи Димитър Кацарски, докторант в катедра „Социология“:

Много изследвания се занимават с проблема за функциите на парите, но не толкова с въпроса какво са парите всъщност. Този текст ще се опита да придвижи напред познанието ни по този въпрос чрез няколко стъпки. Започва се с кратко резюме на историята на парите и на формите, които са приемали през различни исторически периоди. След това продължава с очертаване на основните аргументи в най-влиятелните дебати в полетата на социологията и икономиката. Статията разчита на информацията, получена от тях, за да извлече две понятия, които се приемат за най-влиятелни в опитите да бъдат разбрани „парите“: „собственост“ и „държава“.
От тази точка нататък, анализът се фокусира върху връзката между двете. Защитаваната позиция в това представяне е, че има елемент на сила във всяка монетарна операция, при което страната, която се очаква да приеме парите бива поставена под натиск. Това противоречи на идеята, че отношението между работодател и работник е изцяло доброволно и извежда на преден план значението и характеристиките на частната и общата собственост.

Кога: 30.10., понеделник, 18:30 ч.
Къде: 149 ауд., 4 ет. в Централната сграда на Ректората на СУ

Advertisements