Status

Георги Герджиков: От „двете култури“ до „войните за науката“ – и след тях

Разминаването между природонаучно и хуманитарно образование често става причина те да се разглеждат като две напълно отделни култури. Повече от столетие се спори за статута на природните и техническите науки спрямо останалите сфери на човешко познание и творчество. Мнението, според което природонаучната дейност превъзхожда всички останали дейности поради несравнимо високата си познавателна стойност, постепено е изместено от недоверие и скептицизъм. Това води до т.нар. “войни за науката” през 90-те години на XX век, когато една успешна мистификация от страна на физик дискредитира “постмодерните” теории, които третират природните науки релативистично. И въпреки че хуманитаристиката все повече се отдалечава от “постмодерната” си фаза, към нея продължава да има недоверие сред много хора, а сред други – към природните науки. Въпросът излиза от тясната академична сфера, когато от доверието към природонаучния консенсус зависят политиките за климатичните промени и други явления, засягащи цялата ни планета.

Къде: 149 ауд., Ректорат на СУ, Централна сграда, 4 ет.
Кога: NB! 19:00 ч., 13.11., понеделник

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s