Status

Обмяна на опит с Петя Осенова: Публикуването на научни резултати

На 27.11. в събитие от линията „Обмяна на опит“ ни гостува проф. Петя Осенова по темата за предизвикателствата и възможностите за представяне на изследванията в публикации.

В днешния свят на засилване на отворения достъп към научни публикации, но и на влиянието на наукометричните показатели, е много важно да се намери най-подходящия път към популяризиране на разработките на научната общност.

Целта на беседата е да запознае слушателите с различните възможности за публикуване от гледна точка на: технологията (тип издателство, предпечат, изготвяне на корица, публикуване, ISBN и др.); типа публикация (монография, дисертация, отчет, сборник от статии и др.) и параметрите на цитируемост в различни електронни библиотеки и научни бази данни. Също така ще се обърне внимание на стратегиите за публичност на вече публикуван труд и труд, на който предстои да бъде публикуван.

Кога: 27.11., понеделник, 18:30 ч.
Къде: 149 ауд., ет. 4 в Централната сграда на Ректората на СУ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s