Quote

Семинар+ | Й. Люцканов: От християнизации, ислямизации към хетероевропеизации

На 15 януари започваме със Семинар+ и специалното гостуване на Йордан Люцканов, който ще представи проекта за книга „От християнизации и ислямизации към хетероевропеизации“. Ето и неговия анонс:

Конференция на тази тема се проведе в края на март 2016 г. Формулировката изразява две идеи: от християни и мюсюлмани разни етно-културни общности стават периферни или – в по-добрия случай – маргинални европейски нации; маргиналните от тях развиват политически-значими представи за над-национална принадлежност, различна от европейската, но все пак по неволя алтернативни, т.е. зависима от нея. „Хетеро-“ насочва повече към разнородност, отколкото към по-лоша другост.
Основни историографски грижи на проекта бяха: 1) понятията „Европа“, „европейски“, „европейска идентичност“ да се използват със съзнание за тяхната историчност и направеност; 2) историческият / интелектуалният опит на различни (край)европейски гранични зони да бъде съположен; 3) да бъде съположен опитът на общности, обитаващи двете страни на фетишизираната граница между „Европа“ и „Азия“. Опорно бе разграничението между периферност и маргиналност.“
Равносметка от конференцията може да се прочете в кратка статия на доц. Люцканов, поместена в сборника Bulgarica, volume 32-2016, с. 57-62.

Кога и къде: 15 януари 2018 г. (понеделник), 18:30 ч. в 149 ауд. „Адам Мицкевич“ (Централна сграда, ет. 4, Ректорат, СУ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s