Стефан Попов: Математизацията: условие за истинно знание?

„Математизацията на света“ е епохален жест и процес, който предопределя разгръщането на модерността. Математизацията започва с Галилей във физиката, но през 17 век с Декарт – във философията и хуманитарното мислене изобщо. Няма по-характерна черта на модерността в нейните класически измерения от опита да се математизира света (Природата).

След Декарт тя еволюира при Кант, в късната модерност при Хусерл, Витгенщайн, Хайдегер. Нейни продукти са както обективното знание (наука) в единия полюс, така и кошмара на Холокоста в другия. Днес, в една повече късно-модерна ситуация (пост-, както е популярно да се казва), математизацията е отслабена като условие за истинно знание.

Кога: 16 април, понеделник, 18:30 ч.
Къде: 149 ауд., 4 ет. на Ректората на СУ (Централна сграда, над Аулата)

Заповядайте да поговорим по интересни теми и на чаша вино по случай рождения ни ден! 🙂


* Стефан Попов (1957) е доктор по философия и социални науки от New School for Social Research, Ню Йорк (1996), и доктор на философските науки от СУ „Климент Охридски” (2015). Автор е на Декарт и математизацията на света (Алтера, 2017), Атлантис: Дезинтеграция на политически тела (Обсидиан, 2016), Obiectum purum: Увод във феноменологията на Рене Декарт (Литературен вестник, 2015), двутомника Публичен процес. Статии (Сиела, 2015), Витгенщайн: Аналитика на мистическото (Алтера, 2008), Глобални режими за сигурност в ХХI век (Атлантически клуб, 2002).

** В панелите „Хуманитаристика по диагонал“ и „Диалог по диагонал“ (в рамките на дискусионната ни линия „Знание по диагонал“), които организирахме през 2016 г., засегнахме теми около формирането, трансформацията, значимостта и разпространението на знанието в различни среди – академичните (в частност хуманитаристките) и медийните (в частност дигиталните).
С продължаването на линията искаме да разширим разговора с други „диагонали“: между и през изобретателността и структурата на човешкия опит; между и през познавателните усилия и хуманитарното знание.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s