Status

Ева Пацовска-Иванова: Митът за Одисей в немската следвоенна проза – форми, функции, наратив

На 4 юни ни гостува Ева Пацовска-Иванова, докторант по Немска литература към катедра “Германистика и Скандинавистика”. Тя ще представи изследването си:

Митът за Одисей в немската следвоенна проза – форми, функции, наратив

Дисертационният труд се съсредоточава върху рецепцията на мита за Одисей в немската следвоенна литература. Като антична база за сравнение се приема неговото разработване в
Омировата „Одисея“, а разглежданите текстове от XXв. се анализират в контекста на тяхното възникване – периода на търсене на нови посоки в литературната сфера след Втората световна война. Дисертацията се концентрира върху четири прозаични текста, в които изследва ролята на фигурата на Одисей – като митологичен образ и като разказвач. Вниманието е насочено също и върху различните форми на разказване и разказвачите в съответните текстове и тяхната функция в реципирането на мита.

Заповядайте!

Кога: 4 юни, понеделник, 18:30 ч.
Къде: 149 ауд., 4 ет. в Ректората на СУ (Централна сграда, над Аулата)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s