Знание по диагонал

С проекта „Знание по диагонал“ Семинарът за хуманитаристи се стреми да придаде завършеност и обобщение на проблематиката, която беше разгърната от създадената по време на предишните два проекта дискусионна среда. Акцентът ще бъде поставен върху темата за трансформациите, изведена този път на авторефлексивно равнище.

На какви трансформации е подложено знанието днес?

Ще предложим за обсъждане различни разбирания на метафората за „знанието по диагонал“: като съкращаване, ускоряване, опростяване, но и като свързване и диалог. Ще обсъждаме как тези явления въздействат на хуманитаристиката и на обществения живот. Затова ще обединим проблематиката около два диагонала: 1) в академичен аспект като обмен на текстове и 2) в социален аспект според формата на общуване. И двете ще бъдат разгледани във виртуален и реален план. С това целим да осъществим структурирани дискусии между утвърдени специалисти и участници от Семинара за хуманитаристи, в които да се сговорят различни хуманитарни дисциплини.

Кръгла маса I. „Хуманитаристика по диагонал: динамика на научните полета“

11 април 2016, понеделник, 18 ч.

Нова конферентна зала (СУ, Ректорат, Северно крило)

Участници:

Антоанета Колева, Красимира Даскалова и Андрей Бояджиев

 

Кръгла маса II. „Диалог по диагонал: медии, общество, култура“

6 юни 2016, понеделник, 18 ч.

Нова конферентна зала (СУ, Ректорат, Северно крило)

Участници:

Нели Стоева, Наталия Христова и Орлин Спасов

 

Advertisements