Повторение и митологии

Цикъл от ежемесечни публични лекции на тема „Повторение и митологии: как (не) обясняваме трансформациите?“, вдъхновена от (но не и ограничена до) твърдението на Витолд Гомбрович „Чрез повторение, повторение най-неусетно се създава всяка митология“. Водещо е сговарянето на разнопосочни хуманитарни перспективи към различието и множествеността. С помощта на експерти в различни области от хуманитарните и социални науки ще търсим създаването на митологии при обговарянето на социалните и културални трансформации, в които участваме постоянно и често неусетно. Публичните лекции и дискусиите по тях са четири и покриват много широк спектър от проблеми:

Миглена Николчина, „Темпорални аспекти на видеоигрите“ – 30 март (понеделник), 18:30 ч., Нова конферентна зала (Ректорат, Северно крило).

Стоян Ставру, „Митологията на правата и животните“ – 27 април (понеделник), 18:30 ч., Нова конферентна зала (Ректорат, Северно крило).

Боян Манчев, „Метаморфоза и желание“ – 21 май (четвъртък), 18:30 ч, ауд. 243 (Ректорат, ФКНФ)

Райна Гаврилова, „Как изобретихме националната си кухня“ – 08 юни (понеделник), 18:30 ч., Нова конферентна зала (Ректорат, Северно крило).

Advertisements

3 thoughts on “Повторение и митологии

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s